• دوره مدیریت کسب و کار DBA چه دوره ای است؟
  مدیریت عالی کسب و کار مخفف Business Administration  docterمی باشد . که معنی تحت الفظی آن، دوره عالی مدیریت عالی کسب و کار می باشد .
  دوره مديريت عالی کسب و کار درب […]

 • دوره مکالمه زبان انگلیسی
  با مکالمه زبان انگلیسی روند تقویت muscle memory رخ می دهد، هرچه بیشتر صحبت کنید حافظه خود را بیشتر تقویت کرده اید. در مبحث یادگیری زبان انگلیسی، زبان ابزاری برای برقراری ارتباط اس […]

 •   دوره مدیریت هنــر یا Art MBA ، شامـل دروس مدیریتی و مدیریت هنـــر و با هدف بهــره بردن از دانش مدیریـت و کسب و کـارنوین در رشتــــه ها و کسب وکارهای هنری می باشـد.
  امــروزه در هر حوزه ای از کسب و کار فعالیت داش […]

 • دوره مدیریت مراکز آموزشی
  دوره مدیریت مراکز آموزشی، یک نوع از سیستم مدیریتی می باشد که به منظور بهره وری بیشتر در کلیه ی مراکز اموزشی قابل اجرا می باشد .
  مدیریت در مفهوم عام و کلی از دید گاه های متقاوتی تعریف شده […]

 • معرفی رشته مدیریت دولتی
  این گرایش از رشته مدیریت اولین بار در سال 1333 تحت عنوان علوم اداری در موسسه علوم اداری زیر نظر دانشکده حقوق دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه کالیفرنیای جنوبی برگزار شد. در حال حاضر این رش […]

 • بارگذاری بیشتر