ترکیب های فعلی زبان روسی در زبان فارسی

بررسی نحوه ی بیان ترکیب های فعلی زبان روسی در زبان فارسی

همان گونه که اشاره شد، ترکیب های فعلی زبان روسی از لحاظ ساختار به چهار دسته ی کلی تقسیم می شوند. حال، با توجه به این که ما اساس کار خود را بر پایه ی ترکیب های فعلی زبان روسی و نحوه ی بیان آن ها در زبان فارسی قرار داده ایم، در این قسمت به بررسی این موضوع می پردازیم که هر کدام از تقسیم بندی های انجام شده در بالا، چگونه و با کدام یک از اجزای سخن در زبان فارسی بیان می شوند.

از آن جا که «فرهنگ روسی به فارسی» تالیف گ.آ.واسکانیان به عنوان یکی از پر کاربردترین فرهنگ لغت های روسی به فارسی برای مترجمین و دانشجویان ایرانی می باشد، ما مثال های به کار رفته در این قسمت را عمدتا از این فرهنگ لغت انتخاب نمودیم.

ترکیب های فعلی همراه با اسم یا ضمیر

۱)    ترکیب های فعلی همراه با اسم یا ضمیر به عنوان واژه ی وابسته (در تمام حالت های زبان روسی، با حرف اضافه و یا بدون حرف اضافه):  

۱-۱) ترکیب های فعلی از نوع «فعل + اسم / ضمیر، با حرف اضافه یا بدون آن»: با بررسی این نوع ترکیبات، می توان نتیجه گرفت که ترکیب های فعلی زبان روسی با واژه ی اصلی فعل و واژه- ی وابسته ی اسم / ضمیر، در بیشتر موارد در زبان فارسی با ترکیب «اسم / ضمیر، با حرف اضافه یا بدون آن، با نقش نمای مفعول (را) یا بدون آن + فعل» بیان  می شوند؛ برای مثال:

перевести статьюمقاله را ترجمه کردن                                                 

выпить чай  چای خوردن                                                                    

напутать в переводе در ترجمه اشتباه کردن / اشتباه ترجمه کردن             

добиться победыبه پیروزی دست یافتن                                               

доехать к вечеруطرف های عصر رسیدن                                            

работать для нихکارکردن برای آن ها                                                 

спросить у кого-либоاز کسی پرسیدن                                                

знать его او را شناختن            

 ترکیبات فعلی در زبان فارسی

          همان گونه که دیده می شود، در این نوع ترکیبات فعلی در زبان فارسی، واژه ی وابسته (اسم / ضمیر) ممکن است با حرف اضافه یا به ندرت در بعضی موارد بدون آن، همچنین با نقش نمای مفعول (را) یا بدون آن به کار رود؛ برای مثال: در ترجمه اشتباه کردن / اشتباه ترجمه کردن، مقاله را ترجمه کردن، چای خوردن.

          گاهی ترکیب «فعل + اسم»، در زبان فارسی به صورت «یک فعل مرکب» ترجمه می شود؛ مثلا:

давать согласие  رضایت دادن / موافقت کردن                                        

вести борьбу مبارزه کردن                                                                  

вести урокدرس دادن                                                                          

          گاهی افعال ساده ی روسی، به تنهایی، در زبان فارسی به صورت فعل مرکب ترجمه می شوند. بدین ترتیب، بعضی ترکیب های فعلی از نوع «فعل + اسم»، در زبان فارسی به صورت ترکیب «اسم + فعل مرکب» بیان می شوند؛ برای مثال:

слушать радиоرادیو را گوش کردن                                                       

жить в Москвеدر مسکو زندگی کردن         

 ترکیب های فعلی                    

۲-۱) ترکیب های فعلی از نوع «قید فعلی + اسم / ضمیر، با حرف اضافه یا بدون آن»: ترکیب های فعلی زبان روسی از نوع یاد شده، در بیشتر موارد در زبان فارسی با ترکیب «اسم با حرف اضافه + اسم / ضمیر با حرف اضافه یا بدون آن» بیان می شوند؛ برای مثال:

продолжая свою речьدر ادامه ی سخنان خود                                       

руководствуясь долгомبه حکم وظیفه                                                

перейдя границуبعد از / با عبور از مرز                                               

излагая программуضمن تشریح برنامه                                                 

характеризуя обстановку в регионеدر/ با  تشریح اوضاع منطقه            

заявив о своих требованияхضمن / با اعلام خواست های خود                

основываясь на том, чтоبا استناد به این که                                         

          همان طور که گفته شد، واژه ی اصلی در این نوع ترکیبات فعلی، در زبان فارسی معمولا با «اسم همراه حرف اضافه» بیان می شود، اما مواردی نیز وجود دارد که واژه ی اصلی با «اسم بدون حرف اضافه» بیان می شود؛ برای مثال:

обращаясь к нам خطاب به ما     

 ترکیب های فعلی از نوع  صفت فعلی + اسم                           

۳-۱) ترکیب های فعلی از نوع «صفت فعلی + اسم / ضمیر، با حرف اضافه یا بدون آن»: ترکیب- های فعلی زبان روسی از نوع یاد شده، در بیشتر موارد در زبان فارسی به سه صورت بیان می شود؛

الف) «اسم + اسم»، در این مورد صفت فعلی زبان روسی، به صورت اسم در زبان فارسی ترجمه می شود؛ برای مثال:

обращенной к народуخطاب به مردم

выходящая в Тегеране چاپ تهران

представляющие взаимный интересمورد علاقه ی مشترک

ب) «صفت + اسم»، در این مورد صفت فعلی زبان روسی، به صورت صفت در زبان فارسی ترجمه می شود؛ برای مثال:

состоящая из молодежиمتشکل از جوانان

украшенный цветами آراسته به گل

вышедший в прошлом месяце منتشره در ماه گذشته

          پ) «اسم مفعول + اسم»، در این مورد صفت فعلی زبان روسی، به صورت اسم مفعول در زبان فارسی ترجمه می شود؛ برای مثال:             

написанном к книгеنوشته شده برای کتاب

вышедший в прошлом месяцеمنتشر شده در ماه گذشته

направленная к месту происшествияفرستاده شده به محل وقوع حادثه

البته می بایست خاطر نشان کرد که با توجه به متن یا جمله ای که در آن ها ترکیبات فعلی از نوع ذکرشده به کار رفته است، به دو طریق می توان برای ترجمه به فارسی عمل کرد؛ مثلا، ترکیب فعلی украшенный цветами  را می توان با توجه به متن یا جمله به شکل ترکیب «صفت + اسم» آراسته به گل و یا ترکیب «اسم مفعول + اسم» تزیین شده با گل ترجمه کرد. مثال های دیگری در این مورد:

изложенный в законеمصرح در قانون / تصریح شده در قانون

вышедший в прошлом месяце منتشره در ماه گذشته / منتشر شده در ماه گذشته

направленная к месту происшествия اعزامی به محل وقوع حادثه / فرستاده شده به محل وقوع حادثه

و گاهی نیز واژه ی اصلی ترکیب فعلی، که با صفت فعلی بیان شده، در زبان فارسی ممکن است با «اسم فاعل» بیان شود؛ برای مثال:

нарушающие закон                            نقض کنندگان قانون / ناقضین قانون

нарушающие покой гражданبرهم زنندگان آسایشِ مردم

 

     

۰ پاسخ به "ترکیب های فعلی زبان روسی در زبان فارسی"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

          

درباره ما

موسسه آموزش عالی آزاد گسترش مدیریت دارای مجوز رسمی از وزارت علوم ایران جهت برگزاری دوره های مدیریتی و زبان در جهت توسعه و پیشرفت علمی فعالیت مینماید 

آدرس و شماره تماس موسسه:

دفتر مرکزی

تهران میدان ولیعصر -پایین تر از سفارت عراق -بن بست صدف -موسسه آموزش عالی آزاد گسترش مدیریت تهران

تلفن :-02188905800-02188908574-02188913000

دفتر سیدخندان

تهران نرسیده به پل سیدخندان جنب کوچه‌ی مهاجر پلاک ۸۹۸

تلفن : ۰۲۱۸۸۵۱۰۴۹۵

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گسترش مدیریت تهران می باشد
X